Részletek

Különösen azoknak a vállalkozásoknak nyújt megoldást melyek vevői a halasztott fizetési feltétel miatt tőkehiánnyal, finanszírozási problémákkal küzdenek.

Különösen azoknak a vállalkozásoknak nyújt megoldást melyek vevői a halasztott fizetési feltétel miatt tőkehiánnyal, finanszírozási problémákkal küzdenek.

Az aktív faktoring ügyletek esetében társaságunk a fizetési esedékességet megelőzően a szállítók/szolgáltatók számláit, eseti vagy rulírozó faktoring keretszerződés keretein belül vásárolja meg.

Lehetséges ügyfélkör:

 • kiskereskedelmi szállítók, szolgáltatók
 • építőipari vállalkozások, alvállalkozók
 • egészségügyi, oktatási intézményekkel szállítói, szolgáltatói kapcsolatban lévő vállalkozások
 • akár üzleti, akár pályázati támogatási forrásból származó követelések is faktorálhatók

A faktorálás tárgya:

A szállítónak/ szolgáltatónak/ alvállalkozónak nem lejárt fizetési határidejű, áruszállításból, szolgáltatásból származó számláinak a faktorálása.

A faktorálás futamideje:

A követelés engedményezése és a fizetési határidő között eltelt idő: 30-150 nap.

Vételárelőleg:

A kötelezett által a szállítás tényét/elvégzését igazoló dokumentum (szállítólevél) alapján kiállított számla bruttó értékének legfeljebb 80-90 %-a.

Az InHold Zrt. által felszámításra kerülő díjak kondíciós lista szerint:

 • Leszámítolási kamatláb
 • Ügyleti kamat
 • Késedelmi kamat
 • Kezelési díj számlánként
 • Nem faktorált követelés továbbításának kezelési költsége

A kezelési díj megfizetése a vételárelőleg megfizetésekor esedékes az utalandó vételárelőlegből kerül levonásra. Az ügyleti kamatot kizárólag a számla Ptk. 6:405. § szerinti visszaszármaztatása esetén érvényesíti az InHold Zrt.

Az InHold Zrt. visszkereseti lehetőséget köt ki arra az esetre, ha a kötelezett a számla ellenértékét – a faktoron kívüli okok miatt – nem fizetné meg.

További feltételek:

Az InHold Zrt. a szállítót kockázati szempontból minősíti, aminek alapján, a forgalomnak megfelelő finanszírozási keretet állapít meg. Ez a keret meghatározza az egy időben faktorált számlák maximális bruttó összegét.

A faktorálás történhet

 • keretfaktoring szerződés alapján, amely esetben a kötelezett felé kibocsátott teljes számlaforgalom faktorálásra kerül;
 • illetve eseti engedményezési szerződés keretében.

Letöltések: