Részletek

A késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) értelmében, a régi és az új Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseit a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt Társaságunk az alábbi eltérésekkel alkalmazza.

A késedelmi kamatkövetelés a veszélyhelyzet tartamára legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben kerül érvényesítésre.

A késedelmi kamatstop

  • azon ügyfeleinket érinti, akiknek a késedelmi kamata éves szinten a 25%-ot meghaladja,
  • a veszélyhelyzet megszűnésével a késedelmi kamatstop is megszűnik és a 25% feletti késedelmi kamat érvényesítésre kerül,
  • azokban az ügyekben, ahol a késedelmi kamat mértékét már jogerős ítélet, ill. ítélet hatályú határozat állapítja meg, illetve a követelés vonatkozásában bírósági végrehajtás van folyamatban, a 25% feletti késedelmi kamat továbbra is érvényesítésre kerül.

2023-02-07