Részletek

A Program célja a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatások, veszteségek csökkentése.

MFB

A Program célja továbbá, hogy az MFB Zrt által nyújtott refinanszírozási kölcsön felhasználásával a Programban részt vevő Pénzügyi Vállalkozások olyan mikro-, kis- és középvállalkozásokat finanszírozzanak, amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb igényelt hitelösszeg) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz.

Hitelfelvevők köre

 • egyéni vállalkozó,
 • egyéni cég,
 • őstermelő,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet

Hitel típusa

 • éven túli lejáratú beruházási hitel,
 • éven túli lejáratú önálló forgóeszköz hitel,
 • beruházási hitelt kiváltó éven túli hitel

Hitel felhasználása

 • új vagy használt tárgyi eszköz vásárlásra, beszerzésre, ingatlan vásárlás, ingatlan beruházás,
 • finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez elengedhetetlen immateriális javak beszerzése,
 • önálló forgóeszköz finanszírozáshoz,
 • beruházási hitel kiváltására, (2020.01.01-ig megkötött)

Hitel összege

 • min.1 Millió Ft, max.150 Millió Ft, (50 Millió Ft feletti hitel esetén a hitelösszeg nem haladhatja meg az utolsó lezárt évi auditált beszámoló alapján a vállalkozás árbevételének 1/3 részét, valamint a vállalkozás utolsó két lezárt évének üzleti eredménye nem lehet negatív)

Saját erő mértéke

 • beruházási hitel esetén minimum 10 % (de minimis támogatásnál) illetve 25% (regionális beruházási támogatási kategória esetén)
 • önálló forgóeszközhitel és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén az elvárt saját erő mértéke 0%

Hitel kamata, díja

 • fix 2,5%/év
 • állami készfizető kezességvállalás ügyfél által fizetendő díja: 0,1%/év

Futamidő

 • beruházási és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén:min.1 év, max.10 év (türelmi idő: max. 2 év)
 • önálló forgóeszköz hitel esetén: min.1 év, max.3 év (türelmi idő: max. 1 év)

Törlesztés

 • tőkefizetés havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben,
 • kamatfizetés havonta

Biztosítékok

 • a vállalkozás által felvett hitelhez 80%-os állami készfizető kezesség kapcsolódik,
 • további minimum elvárás legalább a hitel tőkeösszeg felének, valamint első évben esedékes kamatösszeg felének megfelelő fedezetet biztosítani,
 • kötelező biztosíték beruházási és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén a beruházás tárgyára alapított jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom,
 • további kiegészítő biztosítékok (ingó zálogjog és/vagy követelésen alapított zálogjog, készfizető kezességvállalás, készpénz óvadék)

A Program teljes keretösszege: 180 Milliárd Ft
A Program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2021. június 30-ig van lehetőség. (A refinanszírozási kölcsönkérelem MFB Zrt. részére történő benyújtásának határideje 2021.április 30.)

Dokumentumok